סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 753 - 03/05/2020

  המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן  

 

כל עתיד - 3.5

 
שאלות
 
 
פריסת מס בהיוון קצבאות

עמית שפרש ומקבל קצבה מזערית, מבקש להוון חלק מכספי התגמולים לקצבה ולפרוס את המס ל-6 שנים. האם לאחר תום שש שנות הפריסה, הוא יוכל להוון את יתרת התגמולים הקצבתיים בפריסה נוספת? (מס' שנות הפריסה בכפוף למגבלת הגיל).

לתשובה מאת רו"ח ישראל עזרא - לחץ כאן
 
 
מאמרי מומחים
 
 
אבחנה לצורך זכויות סוציאליות בין תשלום 'עמלה' לבין מרכיב 'בונוס'

סוגיה שעולה מעת לעת בהיבט החובה להפריש לחיסכון הפנסיוני של העובד, מתייחסת לשאלה האם עובד המשתכר בין השאר על בסיס עמלות, בונוסים ומענקים נוספים מעבר לשכר הרגיל המוסכם בין העובד לבין המעסיק, המחושב באופן גלובאלי או בשל שעות עבודה שביצע, ולרבות תוספות הקבועות בחוק, זכאי לחישוב שכרו הקובע לפנסיה (וכך גם לתשלום פיצויי פיטורים בעת סיום העסקתו, או להשלמת חוב למרכיב הפיצויים מעבר למה שהופקד עבורו לקופת הגמל האישית) תוך שאותם מענקים ותגמולים יבואו בחשבון.

לתשובה מאת עו"ד יניב גל - לחץ כאן
 
תוספת דחיית קצבת אזרח ותיק בגיל פרישה - רק למי שיש הכנסות מעבודה או ממשלח יד

למשה מלאו בשעה טובה 70 שנה, גיל הזכאות שבו ניתן לקבל קצבת אזרח ותיק (זקנה) ללא מבחני הכנסה. בשלוש השנים שקדמו לכך (מגיל 67) היו לו הכנסות גבוהות מאוד מדמי שכירות ולכן לא היה זכאי לקצבת אזרח ותיק. להפתעתו, התברר לו עתה שהקצבה שהמתין לה שלוש שנים אינה כוללת תוספת דחייה קצבה בשיעור 15% (5% לכל שנת דחיית קבלת הקצבה בגיל פרישה המותנה בהכנסות.

לתשובה מאת רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
מענק ההסתגלות לבני 67+ ישולם גם עבור חודש מאי

הביטוח הלאומי ישלם את מענק ההסתגלות הנוסף לבני 67+ שלא חזרו לעבודה בחודש מאי, או למי שהוצאו לחל"ת למשך 30 יום או פוטרו בחודש מאי. המענק עבור חודש מאי ישולם בנוסף למענקים עבור החודשים מרץ ואפריל.

לחוזר ביטוח לאומי - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סדנה בנושא הוראות ניהול ספרים
סדנה אשר מוקדשת כולה להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
יום עיון טופס 161 והמגבלות על פיטורי עובדים
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.
איך לקרוא את תלוש השכר?
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
השתלמות הכנה לפרישה ופנסיה
פרישה לפנסיה היא נושא מורכב המחייב הכנה מקדמית והיערכות בהיבטים רבים ומגוונים - פנסיוניים, מיסויים, כלכליים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. מטרת ההשתלמות הינה להקנות לפורשים ולעוסקים בתחום, ידע בתחומים הללו על מנת לאפשר להם להיערך בהתאם.
חובות מעסיקים בעת סיום העסקה
ביום עיון זה נרענן את מכלול החובות החלות בחוקי העבודה השונים על מעסיק בעת סיום יחסי עבודה, נסקור את הליך הפיטורים על שלביו השונים ונתמקד בזכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם.
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
 
סגור חלון
יום עיון טופס 161יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית