אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אפשרויות חיפוש נוספות
פינת המומחה לכל המאמרים
הליך קביעת קרנות פנסיה ברירת מחדל נבחרות יועצת פנסיונית לורי ארבל בתאריך 16 במרץ 2016 פרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, טיוטת מסמך המנחה את הגופים המוסדיים על הליך קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות. בחוזר שעניינו הוראות לעניין בחירת קופת גמל, נקבע כי הממונה יקבע שתי קרנות פנסיה חדשות מקיפות לפחות, שכל אחת מהן תהווה קרן ברירת מחדל נבחרת.

הושג הסכם בין המעסיקים ובין ההסתדרות להגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני באחוז אחד נוסף בצל אי הבהירות שנוצרה בעקבות תיקון 12 לסעיף 20 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשע"ה-2015, התגבש הסכם בין נשיאות הארגונים העסקיים בראשות יו"ר הנשיאות, מר שרגא ברוש ובין ההסתדרות החדשה בראשות היו"ר מר אבי ניסנקורן. הצדדים הסכימו להגדלת שיעורי ההפקדות של כלל העובדים והמעסיקים במשק בשתי פעימות...

תקרות המס להפקדות סוציאליות בשנת המס 2016 רשות המיסים פרסמה את התקרות והסכומים המתואמים ליום 1 בינואר 2016 ואילך. להלן מובאת טבלה ובה התקרות והסכומים הנוגעים לחיסכון הפנסיוני.

הגדלת שיעור הפטור לקצבה מזכה החל בשנת 2016 רו"ח אליק גנדלמן במאמר זה נתייחס להגדלת שיעור הפטור לקצבה מזכה החל בשנת 2016. בתיקון 190 לפקודה נקבע כי שיעור הפטור לקצבה מזכה יעלה בהדרגה עד 67% מתקרת הקצבה המזכה. בשנים 2015-2012 היה שיעור הפטור 43.5%. בשנים 2019-2016 יעלה שיעור הפטור ל-49%, בשנים 2024-2020 יעלה ל-52% והחל ב-2025 יעלה ל-67%.

שאלות ותשובות לכל השאלות
חדשות לכל החדשות
הסכמים וצווי הרחבה
צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז-195705/06/2016

ביום 23 במאי 2016, חתם שר הכלכלה על צו הרחבה המחיל את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום 3 לאפריל 2016, שעניינו בעניין הגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני, עפ"י הוראות הצו, יחולו הוראות ההסכם שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, על כל העובדים והמעסיקים בישראל.

מאמרים
הפטור ממס על הקצבאות בגיל הפרישה יוגדל החל מינואר 201615/02/2016

עפ"י הוראות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה - החל מינואר 2016, הפטור למקבלי קצבאות בגיל הפרישה, יגדל בכ- 465 ש"ח שינוכו מהקצבה לצורכי מס.

מאמרים
ועדת הכספים בכנסת אישרה – הסכום למשיכה מחשבונות רדומים שבקופות גמל יוגדל ל- 8,000 ש"ח15/02/2016

בתאריך 5 בינואר 2016, פורסמה הודעה מוועדת הכספים בכנסת, לפיה תורחב התוכנית המכונה 'הר הכסף'. התקנות החדשות שאושרו, יאפשרו למשוך בלא מס כספים בחשבונות לא פעילים שבהם הצטבר סכום של עד 8,000 ש"ח. המשיכה תתאפשר גם מקרנות פנסיה ותיקות.

דברי הסבר
חוק התוכנית הכלכלית ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו- 2016 - הפרדה בין השיווק הפנסיוני לשירותי תפעול, ביצוע פעולות ללא ייעוץ או שיווק פנסיוני ובחירת הסוכן הפנסיוני27/03/2016

ביום 30.11.2015 פורסם ברשומות חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו-2015. מטרת החוק, בין היתר, לתקן חוקים שונים במטרה לחזק את הצמיחה במשק, להגדיל את הפריון במשק ורמת התחרות בו ולהוזיל את יוקר המחיה. במסגרת החוק תוקן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

עדיין לא רשום ל"כל עתיד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עתיד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי כל עתיד.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי כל עתיד.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
הכל על טופס 161- הפרטיקה של מילוי הטופס... מלון קרלטון, ,תל-אביב | 31/10/2016 לפרטים
והרשמה

הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 06/11/2016 לפרטים
והרשמה

קורס ביקורת תלושי שכר - מרכז מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 09/11/2016 לפרטים
והרשמה

מומחי חשבים בוידאו עוד כתבות מצולמות
ניתוח הדו"חות השנתיים מקופות הגמל
30/04/2014

הפקדות פנסיוניות לשכירים – לקראת סוף שנת המס 2013
10/11/2013

הפקדות פנסיוניות לעצמאים – לקראת סוף שנת המס 2013
10/12/2013

שכר ממוצע 9,464 ש''ח קצבה מזכה 8,380 ש''ח פטור מירבי לקצבה 4,106 ש''ח תקרת פטור פיצויים לשנת עבודה 12,230 ש''ח תקרת שכר לקרן השתלמות 15,712 ש''ח פטור מינימלי לקצבה 1,173 ש''ח תקרת הפקדה חודשית בקרן פנסיה מקיפה 3,880 ש''ח קצבה מזערית לצורך היוון 4,418 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד