אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אפשרויות חיפוש נוספות
פינת המומחה לכל המאמרים
תוכנית חיסכון לכל ילד של הביטוח הלאומי יוצאת לדרך יועץ פנסיוני חיים בן-הרוש בחודש ינואר 2017 יפתח הביטוח הלאומי תכנית חיסכון אישית לכל אחד מילדי ישראל, עד הגיעו לגיל 18. בתכנית החיסכון יפקיד הביטוח הלאומי 50 ש"ח מדי חודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים שתמשיך להתקבל עבורו. הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק, בהתאם לבחירת ההורים. ההורים, יוכלו להוסיף לחיסכון של כ...

הנחיות למעסיק בדבר יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים - עדכון יועץ פנסיוני חיים בן-הרוש בתאריך 11 ביוני 2017, פרסמה רשות המיסים חוזר מתקן למעסיקים שבבעלותם קופה מרכזית לפיצויים. החוזר מבטל חוזר קודם מ- 26/12/2016. החוזר החדש מסדיר את הכללים למעסיק בדבר שימוש בכספים הצבורים בקופות המרכזיות.

החוק לפנסיית חובה לעצמאיים אושר בוועדת העבודה והרווחה ועדת העבודה והרווחה אישרה ביום ד' 7 בדצמבר 2016, את החוק לפנסיה חובה לעצמאיים. ההסדר אשר יכנס לתוקף ב-1.1.17. מהווה מהפכה בנושא הפנסיה. מדובר בחוק חיובי מאוד שיוכל לאפשר גם לעצמאיים לקבל פנסיה בהגיעם לגיל פרישה וכן לסייע להם בעת משברים בעסק.

תקרות המס להפקדות סוציאליות בשנת המס 2017 רשות המיסים פרסמה את הסכומים ואת התקרות לשנת המס 2017. להלן מובאות התקרות בהפקדות לגמל.

שאלות ותשובות לכל השאלות
חישוב פיצויים פטורים לעובד משרד החינוך רו"ח ישראל עזרא החישוב מבוצע לפי תקרת הפטור הגבוהה מבין אלו: שיעור משרה משוקלל מוכפל במשכורת האחרונה, עד לתקרת הפטור. חישוב משוקלל לכל תקופה בנפרד החישוב המבוצע על ידי מס הכנסה הינו לטובת העובד ולכן, ככל שחישוב 1 משקף את הסכום הפטור הגבוה יותר, אין צורך לציין בטופס 161 את השכר האחרון לכל תקופה בנפרד. במקרה זה החישוב יבוצע לפי השכר האח...

הזכאים לכספים שבקופה כאשר המוטב נפטר בטרם מימש את זכאותו למשיכת הכספים עו"ד יניב גל עמית בקרן השתלמות נפטר. האלמנה הציגה צוואה על פיה היא היורשת הבלעדית. האלמנה השאירה את הכספים בקופה ע"ש בעלה. מיהם הזכאים לכספים שבקרן לאחר מות האלמנה, יורשי האלמנה או יורשי הנפטר?

עובד שמעוניין שכספי הפיצויים שלא משך מקופת הגמל ייועדו לקצבה יודיע על כך במועד הפרישה רו"ח אבי קדוש סכום הפיצויים חייב במס גם אם הוא נשאר מופקד בקופת גמל, אלא אם התקיים בו תנאי מהתנאים בסעיף המאפשר להותיר אותו בקופת הגמל בלי שיתחייב במס במועד הפרישה. הבחירה ברצף קצבה אפשרית "אם בעת פרישתו הודיע למנהל על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבה".

חדשות לכל החדשות
שאלות ותשובות
מיסוי הפרשה לקרן השתלמות בגין רכיב שעות נוספות גלובליות26/09/2017

לאור הגדרת "משכורת קובעת" בסעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה ניתן להפריש לקרן השתלמות תוספת שעות גלובלית כדין רכיב שכר קבוע, ללא קשר למספר השעות שמבצע העובד. אם כמות השעות או התשלום משתנים על פי דיווחי העובד, אין בכך משום תשלום גלובלי ולכן אם הופרש לקרן השתלמות, יחויב רכיב זה במס.

חוזרים
חוזר מס הכנסה מס' 4.2017 רשות המסים בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים18/06/2017

חוזר זה מחליף ומבטל את חוזר מספר 7/2016 שפורסם ביום 26/12/2016. מטרת חוזר זה הינה להסדיר ולקבוע כללי מיסוי לעניין כספים הצבורים בקופות המרכזיות.

הסכמים וצווי הרחבה
צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז-195705/06/2016

ביום 23 במאי 2016, חתם שר הכלכלה על צו הרחבה המחיל את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום 3 לאפריל 2016, שעניינו בעניין הגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני, עפ"י הוראות הצו, יחולו הוראות ההסכם שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, על כל העובדים והמעסיקים בישראל.

מאמרים
הפטור ממס על הקצבאות בגיל הפרישה יוגדל החל מינואר 201615/02/2016

עפ"י הוראות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה - החל מינואר 2016, הפטור למקבלי קצבאות בגיל הפרישה, יגדל בכ- 465 ש"ח שינוכו מהקצבה לצורכי מס.

מאמרים
ועדת הכספים בכנסת אישרה – הסכום למשיכה מחשבונות רדומים שבקופות גמל יוגדל ל- 8,000 ש"ח15/02/2016

בתאריך 5 בינואר 2016, פורסמה הודעה מוועדת הכספים בכנסת, לפיה תורחב התוכנית המכונה 'הר הכסף'. התקנות החדשות שאושרו, יאפשרו למשוך בלא מס כספים בחשבונות לא פעילים שבהם הצטבר סכום של עד 8,000 ש"ח. המשיכה תתאפשר גם מקרנות פנסיה ותיקות.

עדיין לא רשום ל"כל עתיד"? באמצעות הרשמה לאתר "כל עתיד" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי כל עתיד.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי כל עתיד.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
חדש ובלעדי לחשבים: יש לכם שאלות במע"מ? לנו יש תשובות מלון קרלטון תל-אביב | 23/10/2017 לפרטים
והרשמה

EXCEL מתקדם מכללת מגמות, פארק עופר, פתח -תקוה, דרך אם המושבות 94 | 23/10/2017 לפרטים
והרשמה

Excel Basic מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 24/10/2017 לפרטים
והרשמה

מומחי חשבים בוידאו עוד כתבות מצולמות
ניתוח הדו"חות השנתיים מקופות הגמל
30/04/2014

הפקדות פנסיוניות לשכירים – לקראת סוף שנת המס 2013
10/11/2013

הפקדות פנסיוניות לעצמאים – לקראת סוף שנת המס 2013
10/12/2013

שכר ממוצע 9,673 ש''ח קצבה מזכה 8,360 ש''ח פטור מירבי לקצבה 4,096 ש''ח תקרת פטור פיצויים לשנת עבודה 12,200 ש''ח תקרת שכר לקרן השתלמות 15,712 ש''ח פטור מינימלי לקצבה 1,170 ש''ח תקרת הפקדה חודשית בקרן פנסיה מקיפה 3,966 ש''ח קצבה מזערית לצורך היוון 4,405 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד