סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מילות מפתח
מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור מילים שמתחילות באות ז הצג הכל
זיכויים מהווה הפחתה מגובה המס על ההכנסה החייבת. נקודת זיכוי הינו סכום "המקוזז כנגד המס לאותה שנה".
זיקת הביטוח הינו הקשר בין הרכוש המבוטח לבין בעל הרכוש. חברת ביטוח לא תבטח רכוש השייך לפלוני לצד ג', שאין לו כל אחריות לגבי רכוש זה.
חובת הפרשת סכומים לביטוח פנסיוני חלה לגבי עובד שמלאו לו 21 שנה ולגבי עובדת שמלאו לה 20 שנה. עובדים שהגיעו לגיל פרישת חובה (גיל 67) יהיו זכאים להפרשת תשלומים לביטוח פנסיוני, בתנאי שאינם מקבלים קצבה מלבד קצבאות וגמלאות של המוסד לביטוח לאומי. הדבר נכון הן לעובדים חדשים שנקלטו לעבודה לאחר גיל פרישת חובה, והן לעובדים ותיקים שהגיעו לגיל פרישה וממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה.
המועד בו ניתן למשוך כספים מקופות גמל והשתלמות בהתאם לתקנות מס הכנסה.
הזכאות לפיצויי פיטורים נוצרת עם סיום העסקתו של עובד אצל המעסיק, בשל פיטוריו, או התפטרותו בנסיבות מיוחדות. הזכות לפיצויים הינה בגובה של משכורת אחרונה לכל שנת עבודה אצל אותו מעסיק.
זכויות כספיות הנכללות בתנאי העבודה, אך אינן באות לידי ביטוי בתשלומים השוטפים הניתנים לעובד. זכויות אלה כוללות את הזכות לחופשה ודמי מחלה, הביטוח הפנסיוני, נופש שנתי, ארוחות, ביגוד ועוד. מימוש הזכות מתבצע באמצעות ניצולה, כגון יציאה לחופשה או קבלת הארוחה. מימוש בדרך זו מגשים את המטרה שלשמה ניתנה הזכות לעובד. במצב שבו העובד אינו יכול לנצל את הזכות, ממומשת הזכות לעתים בדרך של פדיון, כלומר קבלת תשלום המהווה תחליף לניצול הזכות. במקרים אחרים, זכות שאינה מנוצלת יורדת לטמיון.
הזכות של עובד או של מעסיק לקבל כספים הצבורים בקופת גמל
זקיפת שווי מס הינו המס שמשלם העובד בגין הטבות שמקבל מהמעסיק, כגון רכב צמוד, שי לחג וכד. שווי ההטבה מתווסף לשכר והעובד משלם מס לפי המס השולי הרגיל שלו.
סגור חלון
מיסוי שכירים- ספטמבר 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית