סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 741 - 26/01/2020

  המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן  

 

kolatid

 
חוזרים
 
 
חוזר חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית - עדכון

על מנת לייעל ולשפר את תהליך רישום צבירת הזכויות הפנסיוניות של לקוח, שהוא עובד חדש של אותו מעסיק, אצל הגוף המוסדי, נוספה בממשק אירועים, פעולה חדשה, אשר תאפשר ללקוח באמצעות פניה של המעסיק או של גורם מתפעל לפנות באופן ממוכן ולקבל מידע הנוגע למוצר פנסיוני של לקוח, שהוא עובד חדש.

לחוזר רשות שוק ההון - לחץ כאן
 
תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית - עדכון

חוזר זה תוקן ונקבע תעריף שנתי קבוע בעבור השימוש בסביבת הניסוי של מערכת סליקה פנסיונית מרכזית. כמו כן, נקבעה הוראת מעבר בכל הנוגע לשנת 2019 , נוכח התמשכות בחינת המוכנות בסביבת הניסוי של מערכת סליקה פנסיונית מרכזית בכל הנוגע לממשק הניוד.

לחוזר רשות שוק ההון - לחץ כאן
 
הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור - במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות

רשות המסים פרסמה היום הוראות המאפשרות לקופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה להעניק פטור מניכוי מס במקור בעת משיכה חד פעמית של כספי תגמולים או כספי פיצויים, לאזרחים בעלי הכנסות נמוכות הזכאים לכך, ובמסגרת התקרות וסכומי המשיכה המרביים שנקבעו. זאת במקום שיידרשו הזכאים לפנות למשרדי פקידי השומה כדי לקבל את האישור לפטור.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
איגרת למשלם הפנסיה לשנת 202

המוסד לביטוח לאומי פרסם איגרת למשלמים פנסיה מוקדמת לגמלאים בפרישה מוקדמת הכוללת דברי הסבר והגדרות, בסיס ההכנסה לתשלום דמי ביטוח, חובת הדיווח, תיאום דמי ביטוח למקבלי פנסיה מוקדמת ועוד.

לחוזר המוסד לביטוח לאומי - לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
התקבלה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד "הפניקס" - הפרה את ההוראות הקבועות בפוליסת ביטוח בריאות קולקטיבית ששיווקה ללקוחותיה

בית המשפט המחוזי קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת "הפניקס" בטענה כי היא משיבה למבוטחים שעברו ניתוחים בבית חולים פרטיים רק 50% ממחירון משרד הבריאות (בהתאם לטופס 17) בעוד שערכו של הטופס המופנה לבית חולים פרטי, הוא כל ההוצאות הרפואיות הספציפיות שאותן תשלם קופת החולים בפועל לבית החולים הפרטי, עבור הניתוח. נקבע כי לא ניתן לעשות מעבר אוטומטי מערכה של התחייבות לבית חולים פרטי, אל מחירון משרד הבריאות לסקטור הציבורי וכי לפרשנות של הפניקס להוראות הסעיף אין עיגון לשוני בפוליסה, ואין עיגון ברגולציה של משרד הבריאות.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
סגור חלון
השתלמות מע"מ בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית