סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מבזקים
דף הבית > מבזקים
גיליון 738 - 05/01/2020

  המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן  

 

kolatid

 
שאלות
 
 
אפשרות לפריסת תקבולים בגין אובדן כושר עבודה מחברת ביטוח

חוזר מ"ה 3/2015 בנושא מיסוי תשלומים המתקבלים בגין אובדן כושר עבודה מגדיר את אפשרות פריסת ההכנסה הנובעת מסכום חד פעמי המתקבל בגין קצבאות אובדן כושר עבודה. חישוב הזכאות לשנות הפריסה מבוסס על סך השנים שמיום קבלת התשלום החד פעמי ועד למועד תום תקופת הביטוח של הפוליסה המקורית שמכוחה מתבצע התשלום. ככל שמספר שנים זה עולה על שבע, יש לבצע חישוב מחדש של הזכאות למספר שנות הפריסה קדימה בהתאם.

לתשובה מאת מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל - תיקון

בחוזר נקבעו מועדי תחילה שונים בהתאם לגודל המעסיק. תיקון זה בא לשנות את מועדי התחילה של הוראות החוזר המקורי ולקבוע כניסה לתוקף הדרגתית עבור מעסיקים שלהם פחות מעשרה עובדים.

לחוזר רשות שוק ההון - לחץ כאן
 
הרפורמה בתהליכי סליקת הכספים - מכתב נלווה

מועד הכניסה לתוקף של הוראות חוזר גופים מוסדיים, 2019-9-14 , שעניינו "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל", נדחה ביחס למעסיקים של פחות מ- 10 עובדים. בהתאם להוראות החוזר המעודכן, מועד הכניסה לתוקף ביחס למעסיק המעסיק לפחות 4 עובדים אך לא יותר מ- 10 עובדים נקבע ליום 25 ביוני 2020 , וביחס למעסיק המעסיק פחות מ- 4 עובדים ליום 24 ביוני 2021 .

לחוזר רשות שוק ההון - לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
התקבלה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד קופות גמל בגין סיווג שגוי של הכספים המופקדים אצלן – התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט

בית הדין האזורי לעבודה קיבל בקשה לאישור תובענה כייצוגית, שעניינה סיווג שגוי של כספים המופקדים בקופות גמל המיועדות לתשלום קצבה. מגיש הבקשה טען כי הסיווג השגוי צפוי להביא למיסוי יתר של קצבאות הפנסיה שיקבלו עמיתי הקופות בעתיד. נקבע כי אין מחלוקת כי על קופות הגמל מוטלת חובה לקיים את כל הוראות הרגולציה. אך אין משמעות הדבר, בהכרח, שאין מוטלת עליהן חובה במצבים המתאימים לנקוט בפעולות נוספות לטובת העמיתים, בין היתר במצבים כמו זה שלפנינו, שבהן הן יודעות או יכולות לדעת כי נפלו שגיאות באופן הרישום של קצבאות חברי הקבוצה, באופן שעלול להוביל בבוא היום לחיוב יתר במס.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית, החלטות מיסוי ועמדות חייבות בדיווח; המשליכים על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתם לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים. כמו כן נלמד את אופני הדיוח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות
מיסוי בינלאומי
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות במיסוי בינלאומי LLC כגון: דיווח על הכנסות מחו"ל, מיסוי חברות מילוי טפסי הדיווח למס הכנסה, הבנה וקריאת דוח מס NR1040 ודוחות מס אחרים מחו"ל ודגשים למייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
סעיף 3 ט1 וחברות ארנק
יום העיון מוקדש כולו לטיפול בסוגיות פרקטיות הצפות ועולות עם יישומן של הוראות סעיף 3(ט 1) וסעיף 62 א לפקודה תוך סקירה נרחבת ומענה לשאלות הפתוחות בנושאים אלה; התמקדות במיסוי משיכות בעלים ומיסוי חברות ארנק בהיבט מס הכנסה וביטוח לאומי, וכן התייחסות לחברות משפחתיות בביטוח לאומי לאור פס"ד נחושתן.
קורס דיני עבודה - פרונטלי או בזום
זו השנה החמישית בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית. תינתן התייחסות לעבודה מהבית (בהתאם למגבלות הקורונה)
 
 
סגור חלון
השתלמות מע"מ בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית