אישור
דף הבית > מבזקים
בחר מבזק :
  המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן  
גליון 625 - 03/09/2017
 

כל עתיד

 
שאלות
 
 
חרטה מרצף קצבה על פי חוזר מס הכנסה 3/2011

חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 קובע שאם החרטה מרצף הקצבה בוצעה לאחר מועד הזכאות לקצבה, על פי תקנון הקופה, יראו את החרטה מהרצף כהיוון קצבה. הזכאות לפריסת מס בגין היוון קצבה נקבעה בסעיף 8(ג) לפקודה – על פי סעיף 1 פסקה (6) להגדרה של "יגיעה אישית". מספר השנים לפריסת מס קדימה נקבע על פי התקופה שעבורה שולמה ההכנסה (תקופת החיסכון שממנו משולמת הקצבה המהוונת), על פי מפתח ולפיו עבור כל ארבע שנים זכאים לשנת פריסה אחת.

לתשובה מאת רו"ח ישראל עזרא - לחץ כאן
 
הכנסה מקצבה בחו"ל לנישומה שמקבלת קצבת זקנה בישראל

הדין הפנימי בישראל, קרי פקודת מס הכנסה, קובע באמצעות סעיפים 9א, 9ב פטור חלקי או מלא ממס על הכנסות מקצבה. זאת בתנאים ובהגבלות אשר נקבעו על ידי המחוקק. כל אחד מהסעיפים מטפל בסוג אחר של הכנסות מקצבה. סעיף 9א(א) לפקודה דן בפטור לקצבה המשולמת על ידי המעביד, קופת גמל וקצבה המשולמת בעקבות אובדן כושר עבודה.

לתשובה מאת רו"ח אברהם כהן וכלכלן רז קצב - לחץ כאן
 
 
מאמרי מומחים
 
 
חובת מעסיקים להפרשות סוציאליות לעובדים זרים ומסתננים על פי תקנות הפקדה בפיקדון בבנקים בעבורם וניכוי מס במקור בעת משיכת הפיקדון בידיהם

חוק עובדים זרים מסמיך את שר הכלכלה והתעשייה לחייב מעסיקים של עובדים זרים להפקיד בעבורם פיקדון בחשבון בנק מיוחד. הפיקדון נועד להחליף הפרשות סוציאליות רגילות כמו תגמולי מעסיק ופיצויים. על פי סעיף 1יא(ו) לחוק עובדים זרים יש להפריש לפיקדון על פי צווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים עליו, אולם לא פחות מ-710 ש"ח לחודש, כך שסכום הפיקדון עשוי להיות גבוה מ-710 ש"ח לחודש. בעת עזיבתו את ישראל זכאי העובד הזר לקבל את כספי הפיקדון לרבות רווחים שנצברו. העובד יקבל את כספי הפיקדון לאחר ניכוי מס במקור בשיעור סופי של 15%, ללא פטור, ניכוי או קיזוז כלשהו.

למאמר מאת רו"ח אליק גנדלמן - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הכרעות ודוגמאות של פניות ציבור שהתבררו ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - לקט מס' 4

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פירסמה הכרעות ודוגמאות של פניות הציבור שטופלו ע"י הרשות. להלן יובאו 2 דוגמאות.

לחוזר משרד האוצר - לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
נדחה ערעורה של אישה על החלטה שלא להכיר בה כאלמנת בעלה לשעבר לצורך קבלת קצבת שאירים מ"מבטחים"

בית הדין הארצי לעבודה דחה ערעור שהגישה אשתו לשעבר של פנסיונר "מבטחים" שהלך לעולמו, על החלטת בית הדין האזורי שלא להכיר בה כאלמנתו לצורך קבלת קצבת שאירים. נקבע, כי יש להותיר על כנה את הקביעה לפיה המערערת והמנוח לא היו "ידועים בציבור" שכן המערערת לא הוכיחה כמה זמן התגורר אצלה המנוח בשנותיו האחרונות וכי אכן קיימו יחסים זוגיים בטרם הלך לעולמו.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים בראי משפט העבודה וביטוח לאומי
נושא מעמדם והעסקתם של עובדים זרים ומבקשי מקלט בישראל, הינו נושא חשוב שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. יום העיון עוסק רובו ככולו במשמעות העסקתם של זרים בישראל בראי משפט העבודה וביטוח לאומי, וכן יכלול הרצאת אורח של הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד הכלכלה.
יום עיון פנסיוני מעסיק/חשב שכר
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן יוצגו חידושים בנושא שירותי תפעול למעסיק, תפקידו של הגורם המתפעל והממשק האחיד.
חדש ובלעדי לחשבים: יש לכם שאלות במע"מ? לנו יש תשובות
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות פרקטיות איתם מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
 
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד