אישור
דף הבית > מבזקים
בחר מבזק :
  המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן  
גליון 627 - 17/09/2017
 

כל עתיד

 
שאלות
 
 
חישוב דמי ביטוח לאומי מקצבת אובדן כושר עבודה יקבע לפי סיווג ההכנסה לצורכי מס הכנסה

החיוב של הכנסה מאובדן כושר עבודה נקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי לפי סיווג ההכנסה לצורכי מס. הכנסה זו חיוב כהכנסה של עצמאי מתבצע לאחר קיזוז ההוצאות שהיו למבוטח. במקרה זה הוצאות עורך הדין מותרות בניכוי ולכן יש לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה לתיקון.

לתשובה מאת רו"ח יהושע מיניביצקי - לחץ כאן
 
 
מאמרי מומחים
 
 
נכה צה"ל שלא משולמת לו קצבת נכות כללית מהמל"ל אינו זכאי לתשלום דמי ביטוח מופחתים (הלכת תלמי)

בית הדין הארצי לעבודה דחה את תביעתו של מבוטח לתשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים בגין הכנסות ממשלח יד שהיו לו, חרף היותו נכה צה"ל המקבל גמלת נכות לפי חוק הנכים. זאת מאחר שלא שולמה לו בפועל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני - תיקון

חוזר זה בא לעדכן את התנאים החלים על גוף מוסדי במתן הנחה בדמי ניהול לעמיתים. נקבע כי גוף מוסדי המציע לעמית הטבה בדמי ניהול, הצעתו תהיה תקפה במהלך תקופה של 5 שנים או יותר. על אף האמור, גוף מוסדי רשאי להעלות את הדמי ניהול לפני תום תקופת ההנחה במקרים המפורטים בחוזר. תחילתו של חוזר זה ביום 1 באפריל 2018.

לחוזר משרד האוצר - לחץ כאן
 
אחזור מידע אישי - תיקון

בהמשך לחוזר שעניינו "אחזור מידע אישי" מיום 1 בפברואר 2017, פורסם תיקון במטרה להקל על הליך המעבר של מבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת. עפ"י הוראות החוזר, נדרשת חברת הביטוח, המבטחת בביטוח הסיעודי בקופת החולים לכלול באזור האישי של המבוטח את אישור הביטוח המורחב. הוראות חוזר זה חיולו מיום 1 בינואר 2018.

לחוזר משרד האוצר - לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
חובת ההפרשה לפנסיה בזמן חופשת לידה או שמירת הריון מותנית בהפקדה מקבילה מצד העובדת

חדרנית בבית מלון התפטרה לטענתה עקב מצב בריאותי לקוי אולם, בית הדין דחה את טענתה מאחר שלא הוכיחה זאת ולא עמדה בתנאי סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים. כמו כן, העובדת לא הציגה אישורים רפואיים מתאימים ואף סירבה לעבור לתפקיד קל יותר מבחינה פיזית. המעסיקה העמידה את העובדת על החובה להציג אישור רפואי, ואף הוסבר לה שאם לא תעשה כן, תחשב כמתפטרת. לעניין הסוגיה האם העובדת זכאית לפיצוי בגין אי הפרשות לפנסיה גם על התקופה שבה שהתה בחופשת לידה נקבע, כי החובה לבטח את העובדת גם בתקופות שהייתה בחופשת לידה או שמירת הריון, מותנית בהפקדה מקבילה מצד העובדת. משלא הוצגו ראיות לכך, אין לחייב את המעסיקה בדמי גמולים בגין תקופת היעדרותה בגין חופשת לידה.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים בראי משפט העבודה וביטוח לאומי
נושא מעמדם והעסקתם של עובדים זרים ומבקשי מקלט בישראל, הינו נושא חשוב שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. יום העיון עוסק רובו ככולו במשמעות העסקתם של זרים בישראל בראי משפט העבודה וביטוח לאומי, וכן יכלול הרצאת אורח של הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד הכלכלה.
יום עיון פנסיוני מעסיק/חשב שכר
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 בעת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן יוצגו חידושים בנושא שירותי תפעול למעסיק, תפקידו של הגורם המתפעל והממשק האחיד.
חדש ובלעדי לחשבים: יש לכם שאלות במע"מ? לנו יש תשובות
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות פרקטיות איתם מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה ובהחלטות המיסוי שפרסמה רשות המסים והשלכותיהן על ציבור החייבים במס והמייצגים.
 
 
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד