אישור
דף הבית > מבזקים

מבזקים

גיליון 671 - 12/08/2018

  המבזק השבועי - הדרך שלך להיות מעודכן  

 

כל עתיד

 
מאמרי מומחים
 
 
בת 62 ומבוטחת בקרן פנסיה ותיקה? את זכאית לקצבת פנסיה ולהמשיך לעבוד

אישה שהגיעה לגיל הפרישה הקבוע בחוק, זכאית לקבל פנסיית זקנה מהקרן הוותיקה. בנוסף, היות שהיא ממשיכה לעבוד, היא ממשיכה לקבל משכורת מהמעסיק, וכן היא זכאית להמשך הפקדות לקופה פנסיונית חדשה, עד לגיל פרישת חובה – גם פנסיה חודשית, גם משכורת וגם המשך הפקדות פנסיוניות!

למאמר מאת יועץ פנסיוני C.L.U איציק בן-ארויה - לחץ כאן
 
סקירה מקצועית - הפקדות לגמל ולפיצויים לעובדים זרים ולמסתננים

בישראל חל משפט העבודה הישראלי. בית המשפט העליון קבע זה מכבר, כי חוקי משפט העבודה וצווי ההרחבה החלים על כלל המשק, הינם בעלי תחולה טריטוריאלית, והם אינם מוגבלים לתושבי ישראל או אזרחיה בלבד. הם חלים על כל עובד בשטח מדינת ישראל, ללא קשר לאזרחותו או לזיקתו הלאומית. לפיכך, זרים המועסקים בישראל על ידי מעסיק ישראלי, יהיו זכאים לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים לעובדים אזרחי המדינה, ובכללן הזכות להפקדות סוציאליות.

למאמר מאת עו"ד דנה להב - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
 
הליך קביעת קרנות נבחרות

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסם הנחיות על פיהן ייקבעו שתי קרנות פנסיה חדשות מקיפות לפחות, שכל אחת מהן תהווה קרן ברירת מחדל נבחרת החל מיום 1 בנובמבר 2018. להלן יפורטו כללים לגבי הליך קביעת קרנות נבחרות, ולגבי שיעורי דמי הניהול שייגבו על ידן.

לחוזר אגף שוק ההון - לחץ כאן
 
ההסתדרות ומנורה מבטחים: הסכם לשיפור החיסכון הפנסיוני למשתכרי שכר המינימום

נחתם הסכם הבנות בין ההסתדרות ובין מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, הקובע הפחתה של תקרת דמי הניהול לאוכלוסיית המבוטחים בשכר נמוך, כך שדמי הניהול הנגבים מהם לא יעלו על 3% מדמי הגמולים המופקדים ו- 0.25% מהיתרה הצבורה.
המשמעות: הגדלה משמעותית של החיסכון הפנסיוני לעובדים המשתכרים שכר מינימום.

לחוזר ההסתדרות - לחץ כאן
 
 
פסיקה
 
 
התקבלה ייצוגית נגד חברה מעסיקה בטענה כי לא שילמה לאנשי מכירות תשלום בגין שעות נוספות

ביה"ד האזורי לעבודה קיבל ייצוגית נגד "טרייד מוביל" בטענה כי לא שילמה לאנשי המכירות שהועסקו בה תשלום בגין שעות נוספות. נקבע כי החברה שילמה לכל אנשי המכירות פרמיות. ואולם, פרמיות הן אינן קבועות ותלויות בהגעה ליעדים וזאת בשונה מגמול שעות נוספות. נקבע כי אין כל קשר בין הפרמיות של אנשי המכירות לגמול שעות נוספות וכי החברה הפרה את חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק הגנת השכר ולא שילמה לאנשי המכירות, חברי הקבוצה, גמול שעות נוספות. כמו כן, הסוגיות מעוררות שאלה מהותית של משפט או עובדה המשותפת לכלל חברי הקבוצה.

לתקציר פסק הדין - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
סודות הגבייה האפקטיבית 2018
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, ותוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית.
הסמכת חשבי שכר בכירים - מכללת חשבים בשיתוף היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
קורס דיני עבודה
זו שנה שנייה ברציפות בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
השתלמות הוראות ניהול ספרים - לימוד מורחב ומעשי
השתלמות פרקטית בת שני מפגשים בה הועברו הוראות ניהול ספרים באופן המעשי ביותר. לימוד החומר באופן מורח הכולל מבנה ההוראות, מי חייב בניהול ספרים, נוהלי רישום ושמירת מערכת החשבונות, סנקציות בגין אי רישום תקבול, פניות לוועדה לניהול פנקסים, "פסילת ספרים", "סטייה מהותית", "ליקוי מהותי", עמידה מול פקיד השומה בפסילות ספרים, ניהול מסמכים ממוחשבים במערכת הממוחשבת, אחריות מייצגים ועוד...
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
EXCEL מתקדם
הכרת השימוש ב Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. Excel מסוגל לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים.
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית והחלטות מיסוי המשליכות על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתה לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהן במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות וריענון הידע הקיים גם למי שיש ידע במע"מ. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאת חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות.
חברות ארנק, משיכות בעלים ויתרות חובה של בעלי שליטה - טיפול בדוחות חברות ודוחות אישיים
ההוראות החדשות לחברות ארנק ויתרות חובה של בעלי שליטה חלות החל מדוחות שנת המס 2017 שזה עתה מוגשים על ידי המייצגים השונים. מטרת יום העיון לסייע ביישום החקיקה החדשה תוך סקירת הוראות החוק והחוזרים, טפסים חדשים שיש להגיש בהתאם לשינויי החקיקה, הן בהיבט מס הכנסה והן בהיבט ביטוח לאומי.
ארגז כלים למעסיק בדיני עבודה
כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי עבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נסקור את הנושאים הבוערים, בגדר "מורה נבוכים" למעסיק, וזאת במטרה להעניק ידע וכלים לעוסקים בתחום.
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
מיסוי מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור
מיסוי "המגזר השלישי" - המלכ"רים, העמותות ומוסדות הציבור, תופס חלק חשוב מעבודתם של אנשי המסים. מגזר זה משלם מסים שונים ובהיקף מהותי. מס הכנסה על פעילות עסקית, מס שכר, מע"מ בסוגי עסקאות שונים, ניכוי הוצאות, ניהול ספרים, קיזוז תשומות ועוד. חבויות המס מותנות, במקרים רבים באופי המלכ"ר, פעילויותיו, המנהלים והעובדים בו. יום העיון מוקדש להקלה בהתמודדות עם מיסוי "המגזר השלישי" בהיבט מס הכנסה ומס ערך מוסף.
קורס חשבי שכר פרקטי
מדובר בקורס ממוקד המספק למשתתפים בו יכולת הבנה תוך היכרות עם כלל הנושאים המאפיינים את עולם חשבות השכר.
יום עיון - משולש הזהב
היום אתם נדרשים לשלוט בשלושת העולמות היוצרים את משולש הזהב: מסים, דיני עבודה ופנסיה אתם אחראים לשמור על זכויות העובדים בדיני עבודה * עליכם לנהל, להפריש ולדווח לקופות הפנסיה והגמל * מחובתכם לנכות מס הכנסה וביטוח לאומי כחוק מומחים משלושת עולמות המידע שלעיל, יעמדו לרשותכם ביום עיון מיוחד, יעסקו בנושאים שאתם נתקלים בהם בעבודתכם היומיומית, ויסייעו לכם להתמודד עם ההון האנושי, לפעול במקצועיות ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות
יום עיון פנסיוני מעסיק/חשב שכר
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 העת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, יוצגו חידושים בנושא שירותי תפעול למעסיק, תפקידו של הגורם המתפעל והממשק האחיד.
 
 
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית