אישור

מילות מפתח

מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור כ הצג הכל
כיסוי ביטוחי נותנים פתרון למקרה של אבדן כושר עבודה (נכות) או למקרה של מוות. קרנות הפנסיה נותנות כיסויים ביטוחים באופן אוטומטי, כאשר חלק מהפרמיה מופנית לעלות הכיסויים הביטוחיים. בפוליסות מנהלים, חלק מהכיסויים הביטוחיים נרכשים בנפרד.
מצב שבו מבוטח מקבל גמלאות משני מקורות שונים בגין אותו ארוע, למשל עובד שנפגע בתאונת עבודה ומקבל גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי ובמסגרת ביטוח מנהלים.
כפל מס הוא מצב של גביית מס על ידי שני גורמים או יותר על אותה הכנסה, נכסים או פעולות פיננסיות.
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית