אישור

מילות מפתח

מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור ט הצג הכל
טופס 161 מהווה הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד וכן חישוב חבות הפיצויים. הטופס ימולא ע"י המעסיק. טופס המקור יישלח לפקיד שומה ועותק יימסר לעובד. בפרישה עקב מוות, יימסר הטופס לשאירי העובד.
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית