אישור

מילות מפתח

מונחים והסבריהם מחולקים לפי סדר א-ב. לחיצה על המונח הנבחר תפנה אל רשימת המסמכים המקושרים לאותו מונח
תוצאות עבור ו הצג הכל
ועדת השקעות הינה ועדה שהוקמה עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ומטרתה לקבוע מדיניות השקעות בקופות הגמל. מנהל ההשקעות כפוף להחלטות הועדה הזו.
הוותק לצורך קביעת זכויות הפנסיה של העובד. בוותק זה נכללות כל תקופות העבודה שבהן צבר העובד זכות לפנסיה.
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית