אישור
דף הבית > חשבפדיה > השבת כספי פיצויים למעסיק
אנציקלופדיה לגמל ופנסיה מבית "חשבים". בחשבפדיה תמצאו מגוון מונחים בתחום הגמל והפנסיה אשר יעזרו לכם להתמצא בעולם העבודה הדינאמי והסבוך בקלות ובמהירות. בכל מונח, תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים החשובים והרלוונטיים ביותר ב"כל עתיד", מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות בדיני עבודה וכו')

השבת כספי פיצויים למעסיק הצג הכל

שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

כאשר עובד מסיים את עבודתו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, המעסיק יכול להגיש בקשה להשבת הכספים ששולמו על ידו לרכיב פיצויים בקרן הפנסיה של העובד. ההחזר יבוצע במקרה שלא חל על הכספים סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. בהתאם להוראות הדין, בכל מקרה של החזר כספים למעסיק, יבוצע ניכוי מס של 40%.

סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי כספי פיצויים שהופקדו בקופת גמל לקצבה אינם ניתנים להחזרה למעסיק אלא אם נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהסכומים ניתנים להחזרה או להעברה.

במקרים שבהם הסכומים שהופקדו עבור העובד מיועדים למטרת קצבה, ולא הוסכם בהסכם קיבוצי או כל הסכם אחר שהסכום ניתן להחזרה, הכספים לא יושבו למעביד גם אם עבודתו של העובד הסתיימה בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין.

כיום, לאור הוראות צו פנסיית חובה שנכנס לתוקפו משנת 2008, סעיף 14 חל אוטומטית על הפקדות המעסיק לפיצויים בשיעורים הנדרשים עפ"י הוראות הצו. כמו כן, הואיל וכספי הפיצויים שמופקדים לקופת הפיצויים מיועדים לקצבה. אי לכך החזר כספי פיצויים למעסיק ייעשה במקרים נדירים.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית