אישור
דף הבית > חשבפדיה > סיום עבודה
אנציקלופדיה לגמל ופנסיה מבית "חשבים". בחשבפדיה תמצאו מגוון מונחים בתחום הגמל והפנסיה אשר יעזרו לכם להתמצא בעולם העבודה הדינאמי והסבוך בקלות ובמהירות. בכל מונח, תמצאו דברי הסברי כלליים, קישורים למסמכים החשובים והרלוונטיים ביותר ב"כל עתיד", מחולקים לפי סוג המסמך (חקיקה, פסיקה, סוגיות בדיני עבודה וכו')

סיום עבודה הצג הכל

שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

בסיום יחסי עובד מעביד, המעסיק מחויב לערוך טופס 161 בו הוא מודיע לרשות המיסים אודות כספי הפיצויים שנצברו לעובד בקופות. ככל שנדרשת השלמת חוב פיצויים עפ"י החוק יש לכלול את כספים אלו וכן מענקים נוספים כגון: מענק בגין תקופת הסתגלות, פדיון ימי מחלה ועוד.
בנוסף לטופס 161, המעסיק ימסור לידי העובד מכתב שחרור של כספי הפיצויים שבקופות, ככל שהעובד נמצא זכאי עפ"י החוק לכספי הפיצויים שהופקדו לקופות.
כמו כן, העובד יודיע לרשות המיסים על רצונו לפעול בכספי הפיצויים במילוי טופס 161א'. בסיום עבודה עקב הגיעו של העובד לגיל פרישה, יידרש גם טופס 161 ד'.
על העובד להגיע לפקיד שומה עם הטפסים הנ"ל ובתוספת 3 תלושי שכר אחרונים, לצורך התחשבנות על כספי הפיצויים לא יאוחר מ- 3 חודשים מיום סיום עבודתו. פקיד השומה ימציא את האישורים המתאימים לפטור ממס או ניכוי מס במקור או רצפים בהתאם לרצון העובד.
עובד המסיים עבודה, נדרש לקבל סדרה של החלטות חשובות הנוגעות להמשך תכניות הביטוח הפנסיוני שלו.
על מנת לשמור על רצף ביטוחי העובד רשאי לבקש מחברת הביטוח או קרן הפנסיה המשך ביטוח בריסק זמני לתקופה של עד 24 חודשים.
במידה ולעובד כיסויים במסגרת קולקטיב עליו לקבל החלטות אודות המשך הכיסויים כפרט.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית