אישור
דף הבית > חשבפדיה > פנסיה תקציבית
חשבפדיה
פנסיה תקציבית 03/08/2017
קרן פנסיה ותיקה 03/08/2017
ביטוח חיים 31/07/2017
אובדן כושר עבודה 30/07/2017
צווי הרחבה לה... 26/07/2017
פנסיית חובה 25/07/2017
הסדר מיטיב 25/07/2017
השבת כספי פיצ... 23/07/2017
זכות העובד בב... 20/07/2017
סיום עבודה 20/07/2017
על פי חוק פיצויי פיטורים (תשכ"ג-1963), עובד שהפסיק את עבודתו וזכאי לקבל פיצויי פיטורין, סכום הפיצויים יהיה משכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים כפול שנות הוותק בעבודה. לדוגמה, עובד שעבד אצל מעסיקו במשך חמש שנים, ומשכורתו האחרונה הקובעת לפיצויים עמדה על 20,000 ש"ח, יהיה זכאי לפיצויי פיטורין בגובה של 100,000 ש"ח (20,000*5). על פי פקודת מס הכנסה, כספים אלו הם הכנסה החייבת במס. כלומר, כספי הפיצויים שיתקבלו יצטרפו להכנסתו החייבת במס של העובד בשנת המס שבה יתקבלו, אלא אם כן יבצע העובד פעולות כדי להקטין את המס. אחת הדרכים להקטנת המס בגין כספי הפיצויים שקיבל עובד מעבר לתקרה הפטורה, היא 'פריסת מס'. פריסת מס היא בעצם פריסת סכום כספי פיצויים ומענקים חייבים במס שנתקבלו בעת פרישת העובד. הפריסה תתבצע על פני שנים אחדות, כך שהחלק היחסי של כספי הפיצויים ושל המענק יצטרף להכנסות הפורש במשך כמה שנים, והמס שישולם ייקבע לפי גובה ההכנסה והמס השולי שיחול בכל שנה בפועל. פריסת המס כדאית אפוא למי שהכנסותיו נמוכות בשנים שבהן בוצעה הפריסה, כך ששיעור המס השולי באותן השנים נמוך משיעור המס השולי שחל עליו במועד הפרישה.

פנסיה תקציבית היא פנסיה המשולמת מהתקציב השוטף של הגוף שבו עבד הגמלאי הזכאי לה. להבדיל מפנסיה צוברת, בפנסיה תקציבית ההפרשות להבטחת הפנסיה נעשות רק בידי המעביד (ולא בידי העובד). בפועל, יכול המעביד שלא להפריש לקרן, אלא להתחייב כי ישלם את הפנסיה על חשבונו, ובכך להפוך בעצם לגורם המבטח.

שאלות ותשובות ● רציפות זכויות בין קרן פנסיה ותיקה ופנסיה תקציבית● האם לעובדת מדינה, המבוטחת בפנסיה תקציבית, תשמר רציפות זכויות אם תעבור למקום עבודה אחר בשירות המדינה?● זכאות יורשים לפנסיית שאירים● פנסיה תקציבית לאלמנה● עיקול כספי פנסיה תקציבית● גובה דמי הניהול בפנסיה תקציבית● הסכם רציפות זכויות בפנסיה תקציבית● צבירת זכויות בפנסיה תקציבית לעובד במשרה חלקית● ההבדל בין פנסיה צוברת לפנסיה תקציבית● הפקדות לגמל במעמד עצמאי לזכאי פנסיה תקציבית● מימוש זכויות בפנסיה תקציבית לאחר הפסקת עבודה● אופן חישוב פנסיה תקציבית משני מקורות● דמי השתתפות של עובד המבוטח בפנסיה תקציבית● זכאות לפנסיה תקציבית לעובדת בגיל פרישה שממשיכה לעבוד● מהם התנאים לקבלת פנסיית נכות, על ידי עובד המבוטח בפנסיה תקציבית?● הפקדות לקופת גמל של עובדי רשויות המבוטחים בפנסיה תקציבית● קצבת פנסיה תקציבית המשולמת לפנסיונרים, מתעדכנת בהתאם למדד המחירים לצרכן● משיכת כספים מקופת גמל לפורש בפרישה מוקדמת בפנסיה תקציבית● האם עובד המבוטח בפנסיה תקציבית מכוסה במסגרת זו בביטוח נכות בדומה לביטוח הנכות בקרן פנסיה מקיפה?
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל עתיד