אישור
כל עתיד - המקדם המובטח לבדו, אינו שיקול לקבלת קצבה מביטוח מנהלים
דף הבית > המקדם המובטח לבדו, אינו שיקול לקבלת קצבה מביטוח מנהלים
המקדם המובטח לבדו, אינו שיקול לקבלת קצבה מביטוח מנהלים
תקציר
בחלק מהפוליסות ששוקו בין השנים 2001 ל- 2004 מגולמת ריבית תחשיבית של 2.5%. האם יש לבחון פוליסות אלו בצורה אחרת כאשר בוחנים מעבר מביטוח מנהלים לקרן פנסיה?
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
יום עיון המשולש הפנסיוני- 23.5.19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית