אישור
כל עתיד - הודעה בדבר עדכון קצבה תקציבית עפ"י פסק דין 'קוריצקי'
דף הבית > הודעה בדבר עדכון קצבה תקציבית עפ"י פסק דין 'קוריצקי'
הודעה בדבר עדכון קצבה תקציבית עפ"י פסק דין 'קוריצקי'
תקציר
מנהלת הגמלאות פנתה בכתב לגימלאים המקבלים קצבה נמשולמת בחלקה ע"י קרן פנסיה ותיקה. עפ"י פס"ד קוריצקי, גמלאים אלו זכאים לעדכון קצבתם כך שהשכר הקובע בקרן הוותיקה יחושב לפי השכר הקובע בפנסיה התקציבית. העדכון יבוצע החל מקצבת חודש ינואר 2019.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
יום עיון פנסיוני דצמבר 18
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית