אישור
כל עתיד - דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני - תיקון
דף הבית > דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני - תיקון
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני - תיקון
תקציר
חוזר זה בא לעדכן את התנאים החלים על גוף מוסדי במתן הנחה בדמי ניהול לעמיתים. נקבע כי גוף מוסדי המציע לעמית הטבה בדמי ניהול, הצעתו תהיה תקפה במהלך תקופה של 5 שנים או יותר. על אף האמור, גוף מוסדי רשאי להעלות את הדמי ניהול לפני תום תקופת ההנחה במקרים המפורטים בחוזר. תחילתו של חוזר זה ביום 1 באפריל 2018.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית