אישור
כל עתיד - מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - קידוד בממשקי
דף הבית > מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - קידוד בממשקי המבנה האחיד
מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - קידוד בממשקי המבנה האחיד
תקציר
בתיקון לחוזר: - נוסף נספח ט' לעניין קידוד אחיד במוצרי החיסכון הפנסיוני - נוספו הוראות לעניין אופן הפניה של סוכן ביטוח לקבלת מידע אודות פיצויים - חובת השימוש לגבי ממשק אירועים נדחתה ליום 22 באפריל 2018
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית