אישור
כל עתיד - המבוטח לא זכאי לפנסיית נכות בגין מחלת גרייבס בה חלה כי לא עמד
דף הבית > קג 26716-09-15 - א.ק. נגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
קג 26716-09-15 - א.ק. נגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
תקציר
בית הדין האזורי לעבודה דחה ערעור של מבוטח בקרן פנסיה לבחינת זכאותו לפנסיית נכות ודחה את בקשתו כי הבעיות הרפואיות מהן סבל בטרם הצטרף אל קרן הפנסיה יובאו בחשבון בשקלול הנכות לצורך בחינת זכאותו. זאת משום שבין מועד הצטרפות המבוטח אל קרן הפנסיה לבין מועד האירוע המזכה לא הסתיימה תקופת האכשרה של 60 חודשים.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית