לקבלת מנוי התנסות

אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אפשרויות חיפוש נוספות
כל עתיד - קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה (תיקון)
דף הבית > קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה (תיקון)
קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה (תיקון)
תקציר
בהמשך לחוזר שעניינו "קווים מנחים לעניין תוכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה" שנכנס לתוקפו ביום 1 באוגוסט 2017, פורסם תיקון המאפשר את הארכת תוקפן של פוליסות קבוצתיות לאובדן כושר עבודה עד ל 1 בדצמבר 2017.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!