אישור
כל עתיד - מיסוי משיכת כספים מקופות גמל קרנות השתלמות ופיצויים לאדם שנפטר
דף הבית > מיסוי משיכת כספים מקופות גמל קרנות השתלמות ופיצויים לאדם שנפטר
מיסוי משיכת כספים מקופות גמל קרנות השתלמות ופיצויים לאדם שנפטר
תקציר
מיסוי כספי פיצויים מבוסס על הכללים שנקבעו בסעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה והוראות חוזר "הכנסות המתקבלות לאחר אריכות ימים". העברת יתרת התגמולים תתבצע לחשבון חדש על שם המוטב/היורש שיהיה חסום בפני הפקדות חדשות. המוטב/היורש יהיה רשאי למשוך את הכספים מהחשבון בכל עת תוך תשלום מס רווחי הון על הרווחים הריאליים שנצברו בחשבון החדש החל מתום 90 יום ממועד הפטירה ועד למועד המשיכה בפועל בידי היורש/המוטב. מוטב/יורש בקרן השתלמות של נפטר יכול לבצע משיכה של היתרה בקרן ללא כל חבות במס. הפטור ממס חל לתקופה של עד 90 יום ממועד הפטירה. לאחר מכן יחול מס רווחי הון לפי 25% על הרווחים הריאליים תוך העברת החשבון לבעלותו של המוטב/היורש.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית