אישור
כל עתיד - חרטה מרצף קצבה על פי חוזר מס הכנסה 3/2011
דף הבית > חרטה מרצף קצבה על פי חוזר מס הכנסה 3/2011
חרטה מרצף קצבה על פי חוזר מס הכנסה 3/2011
תקציר
חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 קובע שאם החרטה מרצף הקצבה בוצעה לאחר מועד הזכאות לקצבה, על פי תקנון הקופה, יראו את החרטה מהרצף כהיוון קצבה. הזכאות לפריסת מס בגין היוון קצבה נקבעה בסעיף 8(ג) לפקודה – על פי סעיף 1 פסקה (6) להגדרה של "יגיעה אישית". מספר השנים לפריסת מס קדימה נקבע על פי התקופה שעבורה שולמה ההכנסה (תקופת החיסכון שממנו משולמת הקצבה המהוונת), על פי מפתח ולפיו עבור כל ארבע שנים זכאים לשנת פריסה אחת.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית