אישור
כל עתיד - משיכת כספי תגמולים בפטור ממס בעקבות צבירה נמוכה רק בגיל פרישה
דף הבית > משיכת כספי תגמולים בפטור ממס בעקבות צבירה נמוכה רק בגיל פרישה
משיכת כספי תגמולים בפטור ממס בעקבות צבירה נמוכה רק בגיל פרישה
תקציר
בסעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), הסעיף קובע כי זכאות לפטור ממס במשיכת כספי תגמולים במשיכה חד פעמית תהיה רק בגיל פרישה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית