אישור
כל עתיד - הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, פרסמה פרקים ראשונים בדוח השנתי
דף הבית > הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, פרסמה פרקים ראשונים בדוח השנתי לשנת 2016
הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, פרסמה פרקים ראשונים בדוח השנתי לשנת 2016
תקציר
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה את הפרקים העיקריים בדוח הממונה לשנת 2016. פרקים אלה מציגים את פעילות הרשות בשנה החולפת ואת ניתוח שוק הביטוח והחיסכון הפנסיוני בישראל.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית