אישור
כל עתיד - חבות מס בגין פנסיה וביטוח לאומי מארצות הברית שמקבל נישום תושב
דף הבית > חבות מס בגין פנסיה וביטוח לאומי מארצות הברית שמקבל נישום תושב ישראל
חבות מס בגין פנסיה וביטוח לאומי מארצות הברית שמקבל נישום תושב ישראל
תקציר
על פי סעיף 21 לאמנה בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה לגבי מסים על הכנסה, הכנסות הנישום מביטוח לאומי בארצות הברית פטורות ממס בישראל. אין התניית עבודה בסעיף זה ולכן הן פטורות אף על פי שהוא שעדיין עובד. המטרה העיקרית של טופס 1324 (נספח ד' לטופס הדוח השנתי) היא דיווח על ההכנסות החייבות מחו"ל והמס ששולם עליהן ולכן בטופס אין מקום לדיווח על ההכנסות הפטורות. מקום הדיווח על ההכנסות הפטורות מסוג זה הוא בשדה 40 בטופס 1301.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית