אישור
כל עתיד - חישוב פטור על פיצויים ורצף קצבה בסיום עבודתו של עובד משרד החינוך
דף הבית > חישוב פטור על פיצויים ורצף קצבה בסיום עבודתו של עובד משרד החינוך שקיבל 2 טופסי 161 – ממשרד החינוך וממנהל הגמלאות.
חישוב פטור על פיצויים ורצף קצבה בסיום עבודתו של עובד משרד החינוך שקיבל 2 טופסי 161 – ממשרד החינוך וממנהל הגמלאות.
תקציר
שיעור הפטור למענק פרישה אכן מחושב לפי תקופת הוותק המשוקללת (המחושבת עבור כל תקופה לפי שיעור המשרה המתאים לה). ככל שבקופות קיימות יתרות פיצויים (אני מניח שזה אינו המצב בפועל), הרי הן חלק ממענקי הפרישה הכוללים הזכאים לפטור עד לתקרה, והיתרה תהיה חייבת במס. ככל שבקופות קיימות יתרות פיצויים (אני מניח שזה אינו המצב בפועל) שנצברו מהפקדות החל משנת 2008 (קוד 6), ניתן לבקש לייעד אותן לקצבה ובבוא העת להמיר אותן לקצבה בתכנית משלמת או לבצע היוון קצבה כפוף לכללים ולתקרות שנקבעו.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית