אישור
כל עתיד - הכרעה עקרונית לעניין גביית דמי טיפול כהלוואות למבוטחים ולעמיתים
דף הבית > הכרעה עקרונית לעניין גביית דמי טיפול כהלוואות למבוטחים ולעמיתים
הכרעה עקרונית לעניין גביית דמי טיפול כהלוואות למבוטחים ולעמיתים
תקציר
אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון פרסם טיוטה להכרעה עקרונית לעניין גביית דמי טיפול בהלוואות למבוטחים ועמיתים. נקבע כי גוף מוסדי לא יגבה דמי טיפול מחוסך בעד הקמת הלוואה או בעד טיפול בה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית