אישור
כל עתיד - ביה"ד הארצי לעבודה קבע בערעור כי רופא בשירות המדינה לא יהיה זכאי
דף הבית > עע 7229-10-12 - מדינת ישראל - משרד הביטחון,נציבות שירות המדינה נגד ד"ר ראובן הררי
עע 7229-10-12 - מדינת ישראל - משרד הביטחון,נציבות שירות המדינה נגד ד"ר ראובן הררי
תקציר
בית הדין הארצי לעבודה קיבל ערעור שהגישה המדינה על החלטת בית הדין קמא להכיר ברופא שעובד בשורותיה כעובד על פי כתב מינוי אשר זכאי לקבלת פנסיה תקציבית החל משנת 1993. נפסק כי בעניינו של הרופא הוגשה בקשת צד בסכסוך קיבוצי והצדדים הגיעו להסכמה המקימה מעשה בית דין ולפיה יוענק לרופא כתב מינוי החל משנת 2005.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית