אישור
כל עתיד - טיפול בקופות מרכזיות לפיצויים דברי הסבר לחוזר רשות המסים מיום
דף הבית > טיפול בקופות מרכזיות לפיצויים דברי הסבר לחוזר רשות המסים מיום 4/2017
טיפול בקופות מרכזיות לפיצויים דברי הסבר לחוזר רשות המסים מיום 4/2017
תקציר
רשות שוק ההון מעוניינת לצמצם יתרות בקופות הקיימות. על פי חוזר 4/2017 על המעסיקים להשתמש בכספי הקופות המרכזיות לתשלום הפרשות שוטפות לקופות הפיצויים של העובדים, תוך שמירת חלק מהכספים להבטחת זכויות עובדים שהיו מועסקים לפני תום שנת 2007 ("עובדים ותיקים"). להלן הוראות החוזר ודברי הסבר.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית