אישור
כל עתיד - כללים לתפעול מוצר פנסיוני
דף הבית > כללים לתפעול מוצר פנסיוני
כללים לתפעול מוצר פנסיוני
תקציר
חוזר זה מפרט את מתכונת הדיווח לגוף המוסדי בדבר הצורך להפחית את דמי הניבול שישלם העובד ואת אופן הצגת המידע לעובד. חוזר זה מבטל את החוזר הקודם מה-15/10/2016.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית