לקבלת מנוי התנסות

אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אפשרויות חיפוש נוספות
כל עתיד - מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו
דף הבית > מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי
מעורבות גוף שאינו בעל רישיון בשיווק ומכירה של מוצר ביטוח שאינו ביטוח קבוצתי
תקציר
החוזר מפרט הוראות להתקשרות של גוף מפוקח עם גוף חיצוני בקשר לשיווק ומכירת מוצר ביטוח שאינו קבוצתי . החוזר מבטל חוזר קודם ומעדכן את תחולתם של סעיפים אחדים ל- 3/6/2018.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!