אישור
כל עתיד - מיסוי קצבאות בגין הכנסות מעבודה בחו"ל במדינות שיש להן אמנה למניעת
דף הבית > מיסוי קצבאות בגין הכנסות מעבודה בחו"ל במדינות שיש להן אמנה למניעת כפל מס עם ישראל
מיסוי קצבאות בגין הכנסות מעבודה בחו"ל במדינות שיש להן אמנה למניעת כפל מס עם ישראל
תקציר
תושב ישראל ממוסה על הכנסותיו, בין שהן מישראל ובין שהן מחוץ לישראל, על בסיס כלל עולמי, על פי השיטה הפרסונלית הנהוגה בישראל; להבדיל מהשיטה הטריטוריאלית שהייתה נהוגה בעבר לפני תיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה. אם כן, על פי הדין הפנימי, תושב ישראל אשר יש לו קצבאות מבלגיה, מצרפת ומישראל יהא חייב באופן עקרוני במס בישראל על כלל הכנסותיו, וזאת מכוח סעיף 2(5) לפקודה. עם זאת, הדין הפנימי לא סגי (לא די בו). יש לבדוק אם דין זה לא נסוג מפני הוראת אמנה רלוונטית.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית