אישור
כל עתיד - מיסוי הכנסות של תושבת ישראל שהפקידה כספים לחיסכון פנסיוני בארצות
דף הבית > מיסוי הכנסות של תושבת ישראל שהפקידה כספים לחיסכון פנסיוני בארצות הברית
מיסוי הכנסות של תושבת ישראל שהפקידה כספים לחיסכון פנסיוני בארצות הברית
תקציר
ניתן לשקול הפעלת סעיף 9ג לפקודה שקובע: "סכום המס על קצבה שמקורה מחוץ לישראל שמקבל יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, כאמור בסעיף 14(א), בשל עבודתו במדינת חוץ, לא יעלה על סכום המס שהיה משלם על אותה קצבה במדינה שבה משולמת הקצבה, אילו היה נשאר תושב אותה מדינה." במילים אחרות, לא משלמים מס ישראלי על קצבות כאלה. רצוי לציין באופן ברור את השימוש בסעיף 9ג לפקודה בדוח המס השנתי.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית