אישור
כל עתיד - בית המשפט העליון אישרר את החלטת הממונה על שוק ההון לשלול לשנתיים
דף הבית > בית המשפט העליון אישרר את החלטת הממונה על שוק ההון לשלול לשנתיים את רישיון סוכנות הביטוח בינה
בית המשפט העליון אישרר את החלטת הממונה על שוק ההון לשלול לשנתיים את רישיון סוכנות הביטוח בינה
תקציר
הממונה על שוק ההון שללה את רישיון הסוכנות והטילה עליה עיצום כספי בסך של כ-1 מיליון ש"ח בשל פעילות מוקד המכירות בניגוד להוראות הדין, שגרמה לנזק של ממש ללקוחות ומבוטחים
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית