אישור
כל עתיד - הנושא: הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו-ב(3) - דיבידנד מוטב 1.1.2017–30.9.2017
דף הבית > הנושא: הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו-ב(3) - דיבידנד מוטב 1.1.2017–30.9.2017 פרישה מהחברה המחלקת
הנושא: הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו-ב(3) - דיבידנד מוטב 1.1.2017–30.9.2017 פרישה מהחברה המחלקת
תקציר
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בתחום שוק ההון העוסקת בהוראת השעה לגבי דיבידנד מוטב על פי חוק ההתייעלות לשנים 2018-2017. החלטת המיסוי דנה בבעל מניות מהותי בגיל פרישה העומד לפרוש במהלך השנה הקרובה וממילא יפסיק לקבל משכורת מן החברה. בעל המניות אמור לקבל פיצויי פרישה וקצבה מקופות הפנסיה שאליהן הפריש לצורכי פנסיה ופיצויים מתוקף עבודתו בחברה. בכוונת החברה לשלם דיבידנד בתקופת הוראת השעה. בקשתו של בעל המניות היא בנוגע לאופן חישוב ממוצע ההכנסות לצורך עמידה בתנאי ממוצע ההכנסות בהוראת השעה והזכאות לקבלת דיבידנד מוטב. החלטת המיסוי קובעת כי לצורך חישוב תנאי ממוצע ההכנסות על פי הוראת-השעה לאחַר פרישת בעל המניות המהותי מהחברה, יראו את ההכנסות מהפיצויים ומהקצבה שיקבל בעל המניות בשנות המס 2016–2019 כהכנסות המתקבלות בעקיפין מהחברה המחַלקת את הדיבידנד.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית