אישור
כל עתיד - מיסוי רווחי הון במשיכת כספים מקופת גמל בידי מוטבים של נפטר במסגרת
דף הבית > מיסוי רווחי הון במשיכת כספים מקופת גמל בידי מוטבים של נפטר במסגרת תיקון 190
מיסוי רווחי הון במשיכת כספים מקופת גמל בידי מוטבים של נפטר במסגרת תיקון 190
תקציר
בפטירת נישום שהפקיד בקופת גמל לתגמולים לפני גיל 75 - על משיכת כספים מקופת הגמל בידי המוטבים אין מס בכלל. אם הנישום נפטר אחרי גיל 75 הכספים שהפקיד בקופת הגמל יהיו חייבים במס 15% על הרווח הנומינלי שנצבר עד ליום הפטירה.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית