אישור
כל עתיד - תשלומי פנסיית נכות מקרן לעצמאים הם הכנסה חייבת בדמי ביטוח
דף הבית > תשלומי פנסיית נכות מקרן לעצמאים הם הכנסה חייבת בדמי ביטוח
תשלומי פנסיית נכות מקרן לעצמאים הם הכנסה חייבת בדמי ביטוח
תקציר
ביום 19.3.2017 דחה בית הדין האזורי לעבודה את תביעתו של עו"ד מחמוד אבן ברי וקבע כי תגמולי הביטוח שקיבל מכוח פוליסת ביטוח מחברת הביטוח הם בבחינת הכנסה כהגדרתה בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה וחייבים בדמי ביטוח.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית