אישור
כל עתיד - התנאים להפקדת תמורה ממכירת דירה שלישית בקופת גמל להשקעה במסגרת
דף הבית > התנאים להפקדת תמורה ממכירת דירה שלישית בקופת גמל להשקעה במסגרת חוק מס ריבוי דירות ופטור ממס רווחי הון במשיכת הרווחים מקופת גמל שבה הופקדו כספי המכירה
התנאים להפקדת תמורה ממכירת דירה שלישית בקופת גמל להשקעה במסגרת חוק מס ריבוי דירות ופטור ממס רווחי הון במשיכת הרווחים מקופת גמל שבה הופקדו כספי המכירה
תקציר
סעיף 22 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קובע את התנאים המצטברים שלהלן המאפשרים הפקדת תמורה ממכירת דירה בקופת גמל להשקעה במסגרת חוק מס ריבוי דירות:
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית