אישור
כל עתיד - תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית - עדכון
דף הבית > תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית - עדכון
תשלום עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית - עדכון
תקציר
פורסם חוזר המעדכן את התעריפים עבור שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית. התעריפים הוזלו כך שהמחיר המקסימלי בגין בקשת מידע באופן חד פעמי מכלל הגופים המוסדיים שייגבה מבעל רישיון יהיה 18 ש"ח והמחיר עבור אדם הפונה למסלקה באופן עצמאי יהיה 20 ש"ח.
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית