אישור
כל עתיד - עובד שמעוניין שכספי הפיצויים שלא משך מקופת הגמל ייועדו לקצבה
דף הבית > עובד שמעוניין שכספי הפיצויים שלא משך מקופת הגמל ייועדו לקצבה יודיע על כך במועד הפרישה
עובד שמעוניין שכספי הפיצויים שלא משך מקופת הגמל ייועדו לקצבה יודיע על כך במועד הפרישה
תקציר
סכום הפיצויים חייב במס גם אם הוא נשאר מופקד בקופת גמל, אלא אם התקיים בו תנאי מהתנאים בסעיף המאפשר להותיר אותו בקופת הגמל בלי שיתחייב במס במועד הפרישה. הבחירה ברצף קצבה אפשרית "אם בעת פרישתו הודיע למנהל על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבה".
המסמך המלא פתוח למנויים בלבד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית